Termin nadsyłania referatów został wydłużony do 2 stycznia 2022 r. – jest to termin ostateczny

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej

automation 2022

Automatyzacja — Nowości i Perspektywy

 

23 – 25 marca 2022   25 – 27 maja 2022, Warszawa, Polska

ORGANIZATOR I MIEJSCE KONFERENCJI

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Automatyka       •       Robotyka       •        Pomiary

Informacje dla Autorów

Oczekiwana objętość referatu 6–10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów.

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane przez wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science. Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Zależnie od sytuacji epidemicznej, konferencja odbędzie się jako bezpośrednie lub zdalne spotkanie uczestników.

Zgłoszenie

Wersję elektroniczną referatu prosimy przesłać za pomocą systemu recenzenckiego Easy Chair dla konferencji Automation 2022.

Przesłanie referatu wymaga założenia konta użytkownika w systemie Easy Chair. Jeśli posiadają Państwo już konto w tym systemie, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Po zalogowaniu do systemu Easy Chair za pomocą podanego wyżej hiperłącza, należy kliknąć zakładkę „New Submission”, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć pełny tekst artykułu.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji z 1 referatem wynosi 1200 zł i za każdy następny referat dodatkowo 500 zł. Koszt udziału dla studentów studiów I i II stopnia oraz Studiów Doktoranckich wynosi 600 zł.

Opłatę prosimy przesłać na konto:

Właściciel rachunku: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Al. Jerozolimskie 202,02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138

Tytuł wpłaty:
automation 2022, imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres wpłacającego

Po wpłynięciu opłaty wystawimy fakturę VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP.

Terminarz

ikona-terminarz
do 2 stycznia 2022 r. (termin ostateczny)
do 2 stycznia 2022 r. (termin ostateczny)
rejestracja zgłoszenia w systemie EasyChair oraz przysłanie pełnego tekstu referatu

 

do 8 lutego 2022 r.
do 8 lutego 2022 r.
powiadomienie o przyjęciu referatu

do 31 marca 2022 r.
do 31 marca 2022 r.
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów

25 – 27 maja 2022 r.
25 – 27 maja 2022 r.
konferencja automation 2022

 

Program konferencji

Uwaga! Program konferencji automation 2021. (Program konferencji automation 2022 – w przygotowaniu.)

Organizator

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
dr inż. Stanisław Kaczanowski

Sekretarze:
dr inż. Jadwiga Konopa
mgr inż. Przemysław Dąbek

Redakcja:
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Komitet programowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Historia

Tematyka referatów plenarnych
i wygłoszonych w sesjach tematycznych podczas minionych edycji konferencji AUTOMATION.

Pełne teksty referatów zamieszczone są w materiałach konferencyjnych.
Materiały te dostępne są w bibliotece PIAP – kontakt:
e-mail: ewalczak@piap.lukasiewicz.gov.pl, tel. (+48) 22 8740 351

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja AUTOMATION

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Kontakt

e-mail: konferencja@piap.lukasiewicz.gov.pl
dr inż. Jadwiga Konopa, tel. 22 8740 205
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, tel. 22 8740 146
mgr inż. Przemysław Dąbek, tel. 22 8740 456

logo-automotion