Linki dostępowe pozwalające na słuchanie obrad konferencji na żywo:
Sala 3: LINK
Sala 2: LINK

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej

automation 2023

Automatyzacja — Nowości i Perspektywy

 

7 – 8 marca 2023, Warszawa, Polska

ORGANIZATOR I MIEJSCE KONFERENCJI

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Automatyka       •       Robotyka       •        Pomiary

Informacje dla Autorów

Oczekiwana objętość referatu 6–10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów. W przypadku publikacji w wydawnictwie Springer wytyczne dla autorów dostępne są tutaj (link), a w przypadku publikacji w czasopiśmie PAR – tutaj (link).

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane przez wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science. Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Zależnie od sytuacji epidemicznej, konferencja odbędzie się jako bezpośrednie lub zdalne spotkanie uczestników.

Zgłoszenie

Wersję elektroniczną referatu prosimy przesłać za pomocą systemu recenzenckiego Easy Chair dla konferencji Automation 2023 (link).

Przesłanie referatu wymaga założenia konta użytkownika w systemie Easy Chair. Jeśli posiadają Państwo już konto w tym systemie, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Po zalogowaniu do systemu Easy Chair za pomocą podanego wyżej hiperłącza, należy kliknąć zakładkę „New Submission”, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć pełny tekst artykułu.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji z 1 referatem wynosi 1200 zł i za każdy następny referat dodatkowo 500 zł. Koszt udziału dla studentów studiów I i II stopnia oraz Studiów Doktoranckich wynosi 600 zł.

Opłatę prosimy przesłać na konto:

Właściciel rachunku: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Al. Jerozolimskie 202,02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138

Tytuł wpłaty:
automation 2023, imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres wpłacającego

Po wpłynięciu opłaty wystawimy fakturę VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP.

Terminarz

ikona-terminarz
do 10 października 2022 r.
do 10 października 2022 r.
rejestracja zgłoszenia w systemie EasyChair oraz przysłanie pełnego tekstu referatu

 

do 5 grudnia 2022 r.
do 5 grudnia 2022 r.
powiadomienie o przyjęciu referatu

do 31 stycznia 2023 r.
do 31 stycznia 2023 r.
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów

7 – 8 marca 2023 r.
7 – 8 marca 2023 r.
konferencja automation 2023

 

Program konferencji

Program konferencji automation 2023.

Organizator

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Sekretarze:
dr inż. Jadwiga Konopa
mgr inż. Przemysław Dąbek

Redakcja:
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Komitet programowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

SKŁAD KOMITETU PROGRAMOWEGO

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
prof. dr hab. inż. Adam Borkowski
dr inż. Maciej Cader
prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
prof. dr hab. inż. Robert Głębocki
dr inż. Stanisław Kaczanowski
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
prof. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
dr hab. inż. Jacek Salach
prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk
prof. dr hab. inż. Mirosław Świercz
prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski
dr hab. inż. Maciej Trojnacki
prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
dr hab. inż. Jerzy Weremczuk
prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński
prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Historia

Tematyka referatów plenarnych
i wygłoszonych w sesjach tematycznych podczas minionych edycji konferencji AUTOMATION.

Pełne teksty referatów zamieszczone są w materiałach konferencyjnych.
Materiały te dostępne są w bibliotece PIAP – kontakt:
e-mail: ewalczak@piap.lukasiewicz.gov.pl, tel. (+48) 22 8740 351

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja AUTOMATION

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Kontakt

e-mail: konferencja@piap.lukasiewicz.gov.pl
dr inż. Jadwiga Konopa, tel. 22 8740 205
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, tel. 22 8740 146
mgr inż. Przemysław Dąbek, tel. 22 8740 109

logo-automotion