W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:

  • materiały konferencyjne,
  • spotkanie koleżeńskie, codziennie lunch, gorące i zimne napoje w przerwach między sesjami.

Uwaga! Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania.

Organizatorzy mogą polecić do zatrzymania się następujące hotele w pobliżu miejsca konferencji: