26–28 marca 2014 roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

3 referaty plenarne i 91 referatów w pięciu sesjach tematycznych. Poniżej: nazwy sesji, tytuły referatów i ich streszczenia

1.
Trendy i wyzwania robotyki w Polsce i na świecie
Piotr Szynkarczyk
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa pszynkarczyk@piap.pl
Przedmiotem referatu będzie przedstawienie wyników przeglądu zagadnień związanych ze współczesnymi trendami rozwojowymi robotyki oraz wyzwaniami i barierami jakie stoją przed współczesną robotyką. Analiza to będzie dotyczyć rynku krajowego i światowego. Przedstawione zostaną osiągnięcia robotyki polskiej i światowej. Analiza będzie przeprowadzona z punktu widzenia realnych wdrożeń i rzeczywistego rynku.

2.
Data Fusion in Dynamic Decision Making
Rita A. Ribeiro
Nuova Universidade de Lisboa, Campus FCT-UNL, 2829-516 Caparica, Portugal, www.ca3-uninova.org)
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Field Robotics – Towards Al and Robotics Technology in Agricultural  Machines
Joachim Hertzberg
Universität Osnabrück, .Institut für Informati, Albrechtstr. 28  (Raum 31/507), D-49076 Osnabrück, joachim.hertzberg@uos.de
Referat w wersji anglojęzycznej

4.
Implementation Aspects of Hybrid Solution Framework
Jarosław Wikarek
Kielce University of Technology, j.wikarek@tu.kielce.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
A hybrid approach to the Two-Echelon Capacitated Vehicle Routing Problem (2E-CVRP)
Paweł Sitek
Kielce University of Technology, sitek@tu.kielce.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
The impact of an ERP system on the technical preparation of production
Sławomir Kłos
University of Zielona Góra, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Poland, S.Klos@iizp.uz.zgora.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

7.
Budowa i testowanie modułów funkcjonalnych w programie Arena do modelowania i sterowania wybranymi obiektami systemu produkcyjnego
Grzegorz Madej, Waldemar Małopolski
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
W artykule przedstawiono metodę budowania nowych modułów funkcjonalnych w programie symulacyjnym Arena. Opracowano dwa moduły symulujące działanie dwóch złożonych obiektów transportowych przykładowego systemu produkcyjnego i przystosowano te moduły do współpracy ze sterownikami PLC. Zbudowano model symulacyjny wykorzystujący nowe moduły i przeprowadzono sterowanie ich działaniem za pomocą sterownika PLC.

8.
Pewne podejście do integracji informacyjnej przygotowania i realizacji produkcji
Jerzy Zając, Adam Kmiecik
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej
W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.

9.
Identification of thermal response, of plasmatron plasma reactor
Jakub Szałatkiewicz, Roman Szewczyk, Eugeniusz Budny, Tadeusz Missala, Wojciech Winiarski
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP jszalatkiewicz@piap.pl; jakub.szalatkiewicz@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

10.
Computational problems connected with Jiles-Atherton model of magnetic hysteresis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurments, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, rszewczyk@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

11.
Augmented reality of technological environment in correlation with brain computer interfaces for control processes
Szczepan Paszkiel,
Opole University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics, Institute of Control and Computer Engineering, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-271 Opole, Poland, s.paszkiel@po.opole.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

12.
Cyclic Steady State Space Refinement
Bocewicz Grzegorz1, Banaszak Zbigniew2, Pawlewski Paweł3
1 Dept. of Computer Science and Management, Koszalin University of Technology,
Sniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Poland, (bocewicz@ie.tu.koszalin.pl).
2 Dept. of Business Informatics, Warsaw University of Technology,
Narbutta 85, 02-524 Warsaw, Poland, (Z.Banaszak@wz.pw.edu.pl)
3 Dept. of Management Engineering, Poznan University of Technology,
Strzelecka 11, 60-965 Poznan, Poland, (pawel.pawlewski@put.poznan.pl)
Referat w wersji anglojęzycznej

13.
Ograniczanie błędów nawigacji dla odwiertów kierunkowych i rurociągów podziemnych
Witold Dąbrowski, Stanisław Popowski,
Instytut Lotnictwa, Warszawa
Znajomość trajektorii odwiertu jest niezbędna w celu umożliwienia sterowania wiertłem tak, aby osiągnąć założony przebieg odwiertu. Podobnie w przypadku rurociągów do przesyłania paliw powinny one być monitorowane. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody zmniejszania błędów układów nawigacji zliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo ustalonych warunków początkowych nawigacji.

14.
Design of integrated information systems for the security of people and objects
Małgorzata Cupriak1, Sławomir Jasiński1, Małgorzata Kaliczyńska2
1Kontron East Europe sp. z o.o., Warsaw, Poland,
{slawomir.jasinski, malgorzata.cupriak}@kontron.pl
2Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland,
mkaliczynska@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

15.
The Rapid Prototyping of Active Magnetic Bearings
Paulina Mazurek, Maciej Henzel
The Faculty of Mechatronics and Aerospace, Military University of Technology,
Warsaw, Poland, {paulina.mazurek, maciej.henzel}@wat.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

16.
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i metod szkoleniowych
Marcin Słowikowski, Jacek Zieliński
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Postęp technologiczny i rynek wymusza stosowanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań z dziedziny automatyki. Firmy oferujące takie rozwiązania muszą także dostarczyć przyszłym użytkownikom wiedzę niezbędną do obsługi urządzeń. W wielu przypadkach tradycyjne metody przekazania tej wiedzy nie są możliwe ze względu na skalę zagadnień i charakter pracy urządzeń. Artykuł przedstawia rozwiązania umożliwiające przekazywanie wiedzy związanej z obsługą urządzeń automatyki i robotyki oraz rozwiązania informatyczne wspierające ten proces. Wymienione w artykule metody umożliwiają także skuteczne upowszechnianie rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki.

17.
Electromechanical Actuators – Selected Safety-Related Problems
Tadeusz Missala
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, tmissala@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

18.
The tester of the actuator with ARINC 429 data bus
Ewelina Szpakowska-Peas
Institute of Aviation, Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

19.
TALOS – mobile surveillance system for land borders and large areas
Agnieszka Sprońska, Jakub Główka, Mateusz Maciaś, Tomasz Rokosz
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warszawa
{aspronska, jglowka, mmacias, trokosz}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

20.
A virtual receptor in a robot control framework
Włodzimierz Kasprzak1, Tomasz Kornuta2, and Cezary Zieliński2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland wkasprzak@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering, Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland {T.Kornuta,C.Zielinski}@elka.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

21.
Wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód i sposób ich wykorzystania
Jerzy Graffstein, Instytut Lotnictwa
Jednym z ważniejszych urządzeń w autonomicznych systemach antykolizyjnych jest detektor przeszkód. W pracy przedstawiono informacje dotyczące działania wybranego radarowego detektora przeszkód. Efektywność jego działania w systemie zależy w istotny sposób od techniki przetwarzania uzyskanych pomiarów. W pracy opisano wybrane aspekty takiej analizy. Zaprezentowano wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód w typowych warunkach jego pracy. Uzyskane wyniki stanowią istotne wskazania dla tworzenia i weryfikacji sposobu przetwarzania pomiarów uzyskanych z detektora przeszkód.

22.
Wykrywanie przeszkód wewnątrz pomieszczeń na trajektorii lotu BSP
Bartosz Brzozowski
Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa
Na potrzeby autonomicznego wykonywania lotów bezpilotowych statków powietrznych (BSP) opracowano system antykolizyjny. Składa się on z zaprojektowanego i wykonanego w Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego Wojskowej Akademii Technicznej trójwymiarowego laserowego skanera przestrzeni oraz aplikacji zaimplementowanej w komputerze pokładowym BSP. W artykule omówiono budowę i zasadę działania opracowanego czujnika oraz szczegółowo opisano etapy wykrywania przeszkód realizowane przez aplikację. Na zakończenie przedstawiono wady i zalety przyjętego rozwiązania, a także dalsze kierunki rozwoju systemu.

23.
Optymalna strategia przejazdu monocykla przez zbiór punktów referencyjnych w środowisku kolizyjnym
Tomasz Gawron, Maciej Marcin Michałek
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Artykuł przedstawia strategię optymalnej realizacji ruchu robota mobilnego o kinematyce monocykla przez zbiór punktów referencyjnych w środowisku kolizyjnym, które ograniczone jest przez znaną a priori mapę jego granic. Proponowane rozwiązanie wynika z połączenia algorytmu sterowania VFO zmodyfikowanego dla zadania unikania kolizji oraz algorytmu optymalizacji polegającego na symulacji robotów wirtualnych. W artykule przedstawiono analizę przestrzeni decyzyjnej tworzonej przez parametry strategii unikania kolizji oraz zaproponowano jej reprezentację w postaci grafu skierowanego. Zaproponowano dwie metody eliminacji potencjalnych cyklicznych ścieżek robota w przypadku skomplikowanych układów przeszkód. Przedstawiono również oszacowanie złożoności pamięciowej algorytmu optymalizacji ruchu. Efektywność proponowanej strategii zilustrowano wybranymi wynikami badań symulacyjnych.

24.
Kołowa platforma mobilna dla celów badawczych
Krzysztof Kozłowski, Dariusz Pazderski, Mateusz Michalski, Piotr Dutkiewicz
Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska
Praca przedstawia założenia i koncepcje rozwiązania zadania zatytułowanego „Sterowanie i nawigacja” (SiN) będącego częścią składową projektu RobREx oraz przedstawia krótki opis budowy kołowej platformy mobilnej przeznaczonej dla celów badawczych. Platforma ta została zbudowana w Katedrze Sterowania i Inżynierii Systemów Politechniki Poznańskiej. W artykule opisano niektóre aspekty implementacyjne algorytmu sterowania ruchem platformy wykorzystującym funkcje transwersalne.

25.
Direct Local Communication for Distributed Coordination in a Multi-Robot Team
Marta Rostkowska, Michal Topolski, Piotr Skrzypczyn´ski
Institute of Control and Information Engineering, Poznan´ University of Technology,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan´, Poland
{marta.a.rostkowska;michal.m.topolski}@doctorate.put.poznan.pl, piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

26.
A Compact Walking Robot – Flexible Research and Development Platform
Dominik Belter, Krzysztof Walas
Institute of Control and Information Engineering, Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznan, Poland, {dominik.belter,krzysztof.walas}@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

27.
Estimation of Altitude and Vertical Velocity for Multirotor Aerial Vehicle using Kalman Filter
Przemysl aw Gąsior, Stanislaw Gardecki, Jaroslaw Gośliński and Wojciech Giernacki
Poznan University of Technology, Institute of Control and Information Engineering, pl. M. Sklodowskiej-Curie 5 p.108, 60-965 Poznan, Poland przemyslaw.m.gasior@student.put.poznan.pl, stanislaw.gardecki@put.poznan.pl, jaroslaw.a.goslinski@doctorate.put.poznan.pl wojciech.giernacki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

28.
Motion planning for the mobile platform Rex
Krzysztof Tchon´, Krzysztof Arent, Mariusz Janiak, and L ukasz Juszkiewicz
Institute of Computer Engineering, Control and Robotics, Wroclaw University of Technology,
Janiszewskiego Street, 11/17, 50-372 Wrocl aw, Poland
{krzysztof.tchon,krzysztof.arent,mariusz.janiak,lukasz.juszkiewicz}@pwr. wroc.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

29.
Towards practical implementation of an artificial force method for control of the mobile platform Rex
Mateusz Cholewiński, Krzysztof Arent, Alicja Mazur
Institute of Computer Engineering, Control and Robotics, Wrocław Univeristy of Technology
ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
Referat w wersji anglojęzycznej

30.
Analysis of thrust of underwater vehicle with undulating propulsion
Marcin Malec, Marcin Morawski
Cracow University of Technology, Mechanical Engineering, Cracow, Poland
{malec, morawski}@mech.pk.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

31.
Selected issues of collecting forensic evidence with a mobile robot
Grzegorz Kowalski, Mateusz Macias, Adam Wołoszczuk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{gkowalski, mmacias, awoloszczuk}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

32.
Trajectory Tracking Control of a Four-Wheeled Mobile Robot with Yaw Rate Linear Controller
Maciej Trojnacki1, Przemysław Dąbek1, Janusz Kacprzyk1, Zenon Hendzel2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{mtrojnacki, pdabek, jkacprzyk}@piap.pl
2 Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland, zenhen@prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

33.
Lesson Learned from Eurathlon 2013 Land Robot Competition
Karol Majek, Pawel Musialik, Piotr Kaczmarek, and Janusz Będkowski
Institute of Mathematical Machines, ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warsaw, Poland, karolmajek@gmail.com, pjmusialik@gmail.com, piotrkaczmarek1991@gmail.com, januszbedkowski@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

34.
Localization of essential door features for mobile manipulation
Maciej Stefa«czyk and Micha“ Walęcki
Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering,
Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland, {M.Stefanczyk,M.Walecki}@elka.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

35.
Universal control system for managing multiple unmanned engineering machines
Rafał Typiak
Military University of Technology, Warsaw, Poland, rtypiak@wat.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

36.
Interfejs operatora pojazdu bezzałogowego działającego w strefach zagrożenia
Andrzej Typiak, Adam Bartnicki
Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane pojazdy działające w strefach zagrożenia zależna jest od zdolności do działania oddalonego operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonowym pojazdem wyposażonym w osprzęty manipulacyjny i załadowczy

37.
Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego
Jarosław Jankowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu jakościowego i ilościowego porównywania różnych interfejsów zdalnego sterowania, w szczególności określenia wpływu struktury interfejsu na wydajność operatora zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota mobilnego. Stanowisko badawcze to mobilny robot inspekcyjny wyposażony w manipulator zakończony chwytakiem oraz wyposażonym w obrotowy układem kamer w konfiguracji stereoskopowej. Główny interfejs sterowania składa się z hełmu rzeczywistości wirtualnej (HMD) i rękawicy technik rzeczywistości wirtualnej (Data Gloves). Wszystko to uzupełnia system śledzenia ruchu orientacji głowy oraz pozycji dłoni względem barku, dodatkowo zastosowano joystick i komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. W celu porównania różnych interfejsów sterowania został przygotowany alternatywny system oparty wyłącznie na ekranie LCD i joysticku.

38.
Sterowanie robotem na bazie rozpoznanej barwy obiektu
Adam Makarewicz
Doktorant wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
Celem pracy jest praktyczna analiza tematyki z zakresu sterowania robotem w oparciu o przygotowany algorytm przetwarzania obrazu fotograficznego oraz jego realizacji w postaci aplikacji w języku C++ mogącej sterować urządzeniem zewnętrznym podłączonym do komputera stacjonarnego.

39.
Projekt techniczny i budowa platformy latającej typu quadrocopter
Adrian Bonisławski*, Michał Juchniewicz*, Robert Piotrowski*
* Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska, e-mail: adrian.bonislawski@gmail.com; juchniewiczmichael@wp.pl; r.piotrowski@eia.pg.gda.pl
Jedną z licznych platform latających jest pojazd typu quadrocopter. Rozwój techniki pozwala na budowanie konstrukcji przemieszczających się w wielu osiach. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie pojazdu typu quadrocopter. Dodatkowo dokonano filtracji sygnałów pomiarowych i opracowano algorytm sterowania.

40.
Architektura układu sterującego robotem mobilnym w systemie SOMRS
Grzegorz Terlikowski*, Waldemar Bartyna**
*Instytut Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
**Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Zaproponowane jest nowe podejście(architektura) do budowy układu sterowania pojedynczym robotem mobilnym. Bazuje ono na paradygmacie SOA (Service Oriented Architecture), w którym robot widziany jest jako zbiór świadczonych przez siebie usług. W Informatyce paradygmat SOA jest uznanym i często stosowanym podejściem do projektowania rozproszonych systemów. W Robotyce takim systemem jest niewątpliwie system wielorobotowy. Próba przeniesienia paradygmatu SOA w obszar robotyki ma na celu wykazanie przydatności tego podejścia w robotyce mobilnej. Zaproponowana architektura układu sterującego robotem mobilnym składa się z czterech warstw programowych. Najniższa warstwa tj. warstwa kontroli urządzeń i agregacji danych, odpowiedzialna jest za kontrolę urządzeń (sensorów, manipulatorów, itp.), w które wyposażony jest robot oraz za agregację, przetwarzanie i fuzję pozyskanych z nich danych. Funkcje kolejnej warstwy, którą jest warstwa nawigacji, zwykle implementowane są przez system nawigacyjny robota, który umożliwia m.in. sprawne wyznaczanie i pokonywanie tras. Kontrolery wykonania usług rezydują w warstwie logiki wykonania usług i są odpowiedzialne za realizację poszczególnych usług świadczonych przez robota. W najwyższej warstwie tj. warstwie zarządzania usługami znajduje się Menadżer Usług, odpowiedzialny za komunikację systemu robota z pozostałymi komponentami systemu SOMRS oraz za zarządzanie wykonaniem usług na robocie. Na podstawie opracowanej architektury powstał prototyp systemu robota, który został zainstalowany na dwóch robotach typu Pioneer P3-DX. Eksperymenty z udziałem tych robotów pozwoliły na weryfikację przydatności opracowanej architektury w praktycznych zastosowaniach.

41.
Modelowanie dwurotorowego systemu aerodynamicznego z wykorzystaniem systemu neurorozmytego
Piotr Woźnica
Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
W artykule przedstawiono propozycję modelu neurorozmytego dla złożonego obiektu nieliniowego. Ze względu na osobliwości modeli analitycznych, zasugerowano strukturę rozmytą z adaptacyjnym doborem parametrów. Opracowano koncepcję adaptacyjnego obserwatora rozmytego, działającego w oparciu o stworzony model neurorozmyty. Dokonano oceny efektywności modelu i estymatora adaptacyjnego pod względem złożoności konstrukcji i nakładu obliczeniowego. Procedura implementacji modelu została przeprowadzona w oparciu o narzędzia środowiska Matlab.

42.
A new formulation and solution of the minimum energy control problem of positive 2D continuous-discrete linear systems
Tadeusz Kaczorek
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Wiejska 45D, 15-351 Bialystok, Poland, kaczorek@isep.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

43.
Pointwise completeness and pointwise degeneracy of linear continuous-time systems with different fractional orders
Wojciech Trzasko
Faculty of Electrical Engineering, Bialystok University of Technology, Białystok, Poland
w.trzasko@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

44.
Minimum energy control of fractional discrete-time linear systems with delays in state and control
Rafał Kociszewski
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Bialystok, Poland
rafko@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

45.
Using fuzzy logic for improving the control performance of digital servo drives with elastic coupling
Bogdan Broel-Plater
Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin
Bogdan.Broel-Plater@zut.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

46.
Efficient Mechanism of Output Constraint Handling for Analytical Predictive Controllers Based on Hammerstein Models
Piotr M. Marusak
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology, ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa, Poland, P.Marusak@ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

47.
Chaos Synchronization of the Modified Van der Pol-Duffing Oscillator of Fractional Order
Mikołaj Busłowicz1, Adam Makarewicz2
1Białystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering busmiko@pb.edu.pl
2Doctoral Study, Faculty of Electrical Engineering, Białystok University of Technology adammakarewicz@interia.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

48.
Stability Analysis of Descriptor Continuous-time Two-term Linear Systems of Fractional Orders
Mikołaj Busłowicz
Białystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Białystok, Poland
busmiko@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

49.
Reachability of fractional positive continuous-time linear systems with two different fractional orders
Łukasz Sajewski
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Wiejska 45D,
15-351 Bialystok, l.sajewski@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

50.
Practical stability and asymptotic stability of interval fractional discrete-time linear state-space system
Andrzej Ruszewski
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Białystok, Poland, andrusz@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

51.
Synteza obserwatorów funkcyjnych liniowych ciągłych układów niecałkowitego rzędu
Rafał Kociszewski
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
W pracy rozpatrzono problematykę syntezy obserwatorów funkcyjnych ciągłych układów niecałkowitego rzędu. Pokazano, że synteza obserwatora niecałkowitego rzędu polegająca na wyznaczaniu poszczególnych macierzy występujących w jego równaniu może być najpierw zapisana w postaci warunku LMI, a następnie efektywnie rozwiązana przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania do optymalizacji wypukłej. Rozważania zilustrowano przykładem  symulacyjnym.

52.
On Choice of the Sampling Period and the Horizons in Generalized Predictive Control
Antoni Wysocki and Maciej Ławryńczuk
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland, tel. +48 22 234-76-73 A.T.Wysocki@stud.elka.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

53.
Specification of Tasks in Terms of Object-level Relations for a Two-handed Robot
Cezary Zieliński and Tomasz Kornuta
Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering,
Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland
{C.Zielinski,T.Kornuta}@elka.pw.edu.p `
Referat w wersji anglojęzycznej

54
Basic 3D solid recognition in RGB-D images
Tomasz Kornuta, Maciej Stefańczyk, and Włodzimierz Kasprzak
Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering,
Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland
{T.Kornuta,M.Stefanczyk,W.Kasprzak}@elka.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

55.
Motor cascade position controllers for service oriented manipulators
Tomasz Winiarski, Michał Walęcki
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, tmwiniarski@gmail.com,
WWW home page: https://robotics.ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

56.
Piezoceramic transformer based ionization-deionization system
P. Mateusiak1 , Roman Szewczyk2
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, pmateusiak@piap.pl
2Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, św. A. Boboli 8, 02-525 War
Referat w wersji anglojęzycznej

57.
Using integrated vision systems: Three Gears and Leap Motion, to control a 3-finger dexterous gripper
Igor Zubrycki and Grzegorz Granosik
Lodz University of Technology, tel +48 42 6312554
igor.zubrycki@dokt.p.lodz.pl,granosik@p.lodz.pl https://robotyka.p.lodz.pl/
Referat w wersji anglojęzycznej

58.
Obsługa asynchronicznego przepływu danych w komponentowych podsystemach percepcji robotów
Tomasz Kornuta, Maciej Stefańczyk, Michał Laszkowski, Maksym Figat, Jan Figat, Cezary Zieliński, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska
Obsługa asynchronicznego przepływu danych w złożonych potokach obliczeniowych jakie z reguły tworzą podsystemy sensoryczne robotów wymaga wytworzenia odpowiednich narzędzi wspomagających ich implementację. W artykule zaproponowano rozwiązanie umożliwiające warunkowe działanie poszczególnych bloków obliczeniowych w zależności od dostępnych danych. Rozważania teoretyczne doprowadziły do implementacji tych mechanizmów w strukturze ramowej DisCODe. Działanie rozwiązania przedstawiono na dwóch prostych przykładach.

59.
Kinematic structures of functional assemblies of the table for patients verticalization with lower limbs rehabilitation functions
Wojciech J. Klimasara, Dariusz Grabowski
Industrial Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{wklimasara, dgrabowski}piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

60.
Static modeling of multisection soft continuum manipulator for Stiff-Flop project
Jan Fraś, Jan Czarnowski, Mateusz Maciaś, Jakub Główka
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{jfras, jczarnowski, mmacias, jglowka}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

61.
The Influence of the End Effector Gyroscopic Torques on a Base of the Manipulator
Jarosław Gośliński, Stanisław Gardecki and Wojciech Giernacki
Poznan´ University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan´, Poland, jaroslaw.a.goslinski@doctorate.put.poznan.pl  stanislaw.gardecki@put.poznan.pl  wojciech.giernacki@put.poznan.pl
https://www.cie.put.poznan.pl/
Referat w wersji anglojęzycznej

62.
Relay Self-Tuning of Industrial PID Temperature Controller with Set-Point Weighting
Leszek Trybus, Zbigniew Świder, and Andrzej Stec, Rzeszow University of Technology,
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow, Poland,
{ltrybus, swiderzb, astec}@kia.prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

63.
Skaner do digitalizacji taśm filmowych
Bartosz Piekarczyk *, Mariusz Sosnowski **
* Technik specjalistycznych urządzeń filmowych, bp@mufi.pl.
** ZUT w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, mariusz.sosnowski@zut.edu.pl.
W artykule przedstawiono budowę, układ sterowania i oprogramowanie sterujące zautomatyzowanym systemem do skanowania taśm filmowych. Interfejs sterowania oraz oprogramowanie opracowano w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy udziale doświadczonego pracownika z branży filmowej. Celem zbudowanego układu sterowania i oprogramowania jest prowadzenie automatycznego skanowania klatek filmowych i kopiowania ich do komputera w celu digitalizacji pojedynczych kadrów oraz poprawienia jakości filmów.

64.
Izolowany przekształtnik podwyższający DC/DC o wysokim współczynniku wzmocnienia napięcia
Adam Krupa, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki i Elektroniki
Uzyskanie pożądanego poziomu napięcia wyjściowego przy niskich napięciach wejściowych sprawia, że tranzystory przekształtnika podwyższającego DC/DC przełączają prądy o znacznych wartościach, co wiąże się ze zwiększeniem strat energii. Aby uzyskać sprawności przekształtnika powyżej 90% w szerokim zakresie przetwarzanej mocy wejściowej przy „twardym” przełączaniu łączników półprzewodnikowych należy podzielić znaczny prąd wejściowy na kilka mniejszych pętli prądowych. Zmniejszy to straty przewodzenia tranzystorów które stanowią przeważającą większość strat energii w tego typu układach. Zastosowanie transformatorów równoważących pozwoli zachować równomierny rozpływ prądu wejściowego, a transformatorów izolujących separację galwaniczną oraz wzmocnienie napięcia zależne od ich przekładni.

65.
Interfacing Inputs and Outputs with IEC 61131-3 Control Software
Dariusz Rzonca, Jan Sadolewski and Bartosz Trybus
Rzeszow University of Technology, Department of Computer and Control Engineering,
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow,
Poland drzonca@prz-rzeszow.pl, WWW home page: https://kia.prz.edu.pl/
Referat w wersji anglojęzycznej

66.
Development and Execution of POU-oriented Performance Tests for IEC 61131-3 Control Software
Marcin Jamro, Rzeszow University of Technology, al. Powstancow Warszawy 12,
35-959 Rzeszow, Poland,  mjamro@kia.prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

67.
CPDev Engineering Environment for Modeling, Implementation, Testing, and Visualization of Control Software
Marcin Jamro, Dariusz Rzonca, Jan Sadolewski, Andrzej Stec, Zbigniew Swider, Bartosz Trybus, and Leszek Trybus,
Rzeszow University of Technology, al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow, Poland,
{mjamro,drzonca,js,astec,swiderzb,btrybus,ltrybus}@kia.prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

68
Immune algorithm for fuzzy models generation
Bogumiła Mrozek, Instytut Informatyki, Politechnika Krakowska
bmrozek@pk.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

69.
Application of Artificial Neural Network for Modelling of Electrohydraulic Drive
Miroslaw Adamczyk, Andrzej Milecki, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
M.Adamczyk@iizp.uz.zgora.pl, Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

70.
Application of the MFC method in electrohydraulic servo drive with a valve controlled by synchronous motor
Andrzej Milecki, Dominik Rybarczyk, Piotr Owczarek,
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl, Dominik.rybarczyk@put.poznan.pl, Piotr.owczarek@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

71.
The Analysis of the Registration Accuracy of Distributed Drives Parameters
Mariusz Piotr Hetmańczyk, Jerzy Świder, Grzegorz Wszołek
The Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,
Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems,
44-100 Gliwice, Konarskiego 18A Street, Poland
{mariusz.hetmanczyk, jerzy.swider, grzegorz.wszolek}@polsl.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

72.
The Systematized Data Structures Oriented towards Diagnosis and Prediction
Mariusz Piotr Hetmańczyk, Jerzy Świder, Grzegorz Wszołek
The Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,
Institute of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems,
44-100 Gliwice, Konarskiego 18A Street, Poland
{mariusz.hetmanczyk, jerzy.swider, grzegorz.wszolek}@polsl.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

73.
Modeling and dynamic analysis of the precise electromechanical systems driven by the stepping motors
Agnieszka Pręgowska1, Tomasz Szolc1, Andrzej Pochanke2, Robert Konowrocki1
1Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw, aprego@ippt.gov.pl
2Faculty of Electrical Engineering of the Warsaw University of Technology
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warsaw, andrzej.pochanke@ee.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

74.
Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek
Piotr Kardasz, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
Artykuł przedstawia równoległy algorytm estymacji parametrów składowych sinusoidalnych złożonego sygnału. Proponowany algorytm umożliwia rozpoznanie składowych sygnału również w warunkach, gdy dysponujemy ograniczoną liczbą losowo pobranych próbek tego sygnału. Zbadany został czas pracy zaproponowanego algorytmu w funkcji liczby równocześnie uruchomionych wątków. Do testowania zostały zastosowane komputery o różnej liczbie rdzeni procesora, obsługiwanych wątków oraz zmiennoprzecinkowych jednostek wykonawczych. Wyniki eksperymentu pokazują, że proponowany algorytm może pracować efektywnie nawet jeśli liczba wątków obliczeniowych przekracza liczbę jednostek wykonawczych procesora, na którym pracuje. W artykule zostały również zarysowane kierunki dalszych badań nad udoskonaleniem przedstawionego algorytmu.

75.
Metoda modelowania procesów sekwencyjnych i współbieżnych w środowisku sterowników PLC
Krzysztof Franczok, Fabryka Maszyn ROTOX Sp. z o.o. , Pokój k/Opola
Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę modelowania i realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych w środowisku sterowników programowalnych PLC, z wykorzystaniem instrukcji CASE OF, języka tekstowego ST. Pokazano metodę transformacji modelu procesu sterowania, zbudowanego w postaci sieci Petriego, wprost do postaci kodu programu sterownika przemysłowego, bez konieczności pośredniego budowania schematu logicznego. Wskazano korzyści płynące z zastosowania tej metody, w realizacji zarówno prostych jak i złożonych algorytmów sterowania procesami dyskretnymi w systemach czasu rzeczywistego. Przedstawiono rozwiązanie algorytmu sterowania procesami sekwencyjnymi i współbieżnymi na przykładzie procesu ważenia. Wskazano kierunki dalszego wykorzystania i rozwoju zaprezentowanej metody do realizacji procesów sekwencyjnych i współbieżnych.

76.
Wektorowy system faksowania
*Marian Wrzesień, **Piotr Ryszawa
*Główny Informatyk, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
**Dział Głównego Informatyka, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Zaprezentowano – wdrożony i udostępniony użytkownikom – system faksowania bazujący na nowoczesnych faks-modemach USB (modemy F-M). W przyjętym podejściu wektor modemów USB zastępuje rozwiązania bazujące na rozproszonych, wielkogabarytowych, autonomicznych maszynach faksowych, których rozmiary istotnie utrudniają zbudowanie kilkudziesięcio-liniowego systemu faksowego w środowisku PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) – niezbędnego dla właściwego funkcjonowania dużej firmy biznesowej. Omówiono sposób reprezentowania klasy urządzeń komunikacyjnych CDC (ang. Communications Device Class) w hoście udostępniającym komunikację USB. Przeanalizowano przyjęty w hostach USB abstrakcyjny model sterowania ACM (ang. Abstract Control Model), stanowiący subklasę CDC, wspierający analogowe modemy sprzętowe (w tym urządzenia faks-modemowe USB) obsługujące standard ITU (ang. International Telecommunications Union) V.250 Automatyczne Wybieranie i Sterowanie Podczas Transmisji Asynchronicznej (ang. Serial Asynchronous Automatic Dialling and Control). Wykorzystując reprezentację jądra systemu Linux dla urządzeń CDC/PSTN ACM, jako zbiór urządzeń /dev/ttyACMn, gdzie nϵN, zaimplementowano serwer faksowy HylaFax+. Omówiono metodę jednoznacznego odwzorowania linii telefonicznych na – losowo aktywujące się w czasie startu serwera faksowego – modemy F-M. Zasadą pracy systemu jest wykorzystanie łączy PSTN do transmisji faksowej na zewnątrz firmy oraz istniejącego systemu pocztowego e-mail do komunikacji pomiędzy użytkownikiem systemu, a serwerem faksowym. Przedstawiono istotę stosowania modemów F-M, której zaletą jest: porządek w dokumentach, duże oszczędności i ekologia, wygodna eksploatacja, wiarygodność transmitowanych danych. Zwrócono uwagę, że podczas stosowania omawianego systemu wzrasta odporność na zagrożenia takie jak spam, ataki wirusów komputerowych, podszywanie się pod nadawcę (ang. spoofing), czy przekierowania do fałszywych witryn internetowych (ang. phishing). Użytkownik komunikuje się z systemem faksowym przez lokalny PC z wykorzystaniem klienta Winprint Hylafax Reloaded.

77.
Measuring station for testing of graphene flow sensors
Marcin Safinowski1, Wojciech Winiarski1, Kamil Domański1,
Oleg Petruk1, Szymon Dąbrowski1, Roman Szewczyk2, Krzysztof Trzcinka1
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{msafinowski,wwiniarski,kdomanski,opetruk,sdabrowski,rszewczyk,ktrzcinka}@piap.pl
2Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering
szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

78.
Measurement and Control System of the Plasmatron Plasma Reactor for Recovery of Metals from Printed Circuit Board Waste
Jakub Szałatkiewicz, Roman Szewczyk, Eugeniusz Budny, Tadeusz Missala Wojciech Winiarski
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
{jszalatkiewicz, rszewczyk}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

79.
Influence of operating conditions on functional properties of high resolution analog to digital converter
Krzysztof Trzcinka1, Roman Szewczyk1, Oskar Gińko2
1Industrial Research Institute of Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
ktrzcinka@piap.pl, rszewczyk@piap.pl
2Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology
oskarginko@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

80.
Influence of the environment on operation of checkweigher in industrial conditions
Piotr Bazydlo1, Michał Urbanski1, Marcin Kaminski1, Roman Szewczyk2
2Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
(pbazydlo,murbanski,mkaminski)@piap.pl
2Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

81.
The High-resolution Camera in Estimation of the Position of the Hydraulic Valve Spool
Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Jarosław Gośliński* and Adam Owczarkowski*
Institute of Mechanical Technology, *Institute of Control and Information Engineering,
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
{piotr.owczarek, dominik.rybarczyk}@put.poznan.pl,
{jaroslaw.a.goslinski, adam.j.owczarkowski} @doctorate.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

82.
Method for limitation of disturbances in measurement data in 3D laser profilometry
Piotr Czajka1, Wojciech Mizak1, Jacek Galas2, Adam Czyżewski2, Maciej Kochanowski2, Dariusz Litwin2, Maciej Socjusz2
1Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 6/10 Pulaskiego str., Radom, Poland, piotr.czajka@itee.radom.pl,
2Institute of Applied Optics, 18 Kamionkowska str., Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

83.
Rozwój podejścia dotyczącego opracowania danych pomiarowych w międzynarodowych dokumentach metrologicznych
Paweł Fotowicz, Główny Urząd Miar
Przedstawiono podejście w dziedzinie opracowania danych pomiarach dla modeli wielowymiarowych. Podstawową metodą obliczeniową jest propagacja niepewności oparta na rachunku macierzowym. Alternatywnym sposobem obliczeniowym jest zastosowanie numerycznej metody Monte Carlo. Wynikiem obliczeń jest wyznaczenie obszaru rozszerzenia w postaci hiper-elipsy lub hiper-prostokąta.

84.
Improving of the type A uncertainty evaluation by refining the measurement data from a priori unknown systematic influences
Zygmunt L. Warsza1, and Jerzy M. Korczyński2
1Industrial Research Institute of Automation and Measurement PIAP, Warsaw, Poland, zlw@op.pl
2 Lodz University of Technology, Lodz, Poland, jerzykor@p.lodz.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

85.
Evaluation of the standard deviation of the random component of the measured signal from its autocorrelated observations
Zygmunt L. Warsza, Industrial Research Institute of Automation and Measurement PIAP, Warsaw, Poland, zlw@op.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

86
Automated measurement systems for meters of heat
Tadeusz Goszczyński, Industrial Institute of Automation and Measurement PIAP, Warsaw, Poland, tgoszczynski@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

87.
Preisach Based Model for Predicting of Functional Characteristic of Fluxgate Sensors and Inductive Components
Piotr Frydrych1, Roman Szewczyk2,
1Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland, p.frydrych@mchtr.pw.edu.pl
2Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland, rszewczyk@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

88.
Digitally controlled current transformer with Hall sensor
O. Petruk1, R. Szewczyk2, J. Salach2, M. Nowicki2
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, opetruk@piap.pl
2Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering,
sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland, szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

89.
FPGA based processing unit for a checkweigher
R. Ugodziński1, Ł. Gosiewski1, R. Szewczyk2
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, rugodzinski@piap.pl
2Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics,
sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland, szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

90.
Sensitivity and offset voltage testing in the Hall-effect sensors made of graphene
O. Petruk1, R. Szewczyk2, T. Ciuk3, W. Strupiński3, J. Salach2, M. Nowicki2, I. Pasternak3,
W. Winiarski1, K. Trzcinka1
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland, opetruk@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering, sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland, szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
3Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw, Poland,
wlodek.strupinski@itme.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

91.
Influence of Stresses on Magnetic B-H Characteristics of X30Cr13 Corrosion Resisting Martensitic Steel
Dorota Jackiewicz1, Roman Szewczyk2, Jacek Salach2, Adam Bieńkowski2,
Maciej Kachniarz1
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland
d.jackiewicz@mchtr.pw.edu.pl, kachniarz.maciej@gmail.com
2Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland, {r.szewczyk, j.salach, a.bienkowski}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

92.
Influence of Tensile Force On Magnetic Properties of Amorphous Fe80B11Si9 Alloys in Different States of Thermal Relaxation
Jacek Salach1, Dorota Jackiewicz2, Adam Bieńkowski1, Michał Nowicki1, Magdalena Gruszecka1
1Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland, {j.salach, a.bienkowski, m.nowicki}@mchtr.pw.edu.pl
2Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland
d.jackiewicz@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

93.
Application of X-ray Fluorescence to Determine Qualitative Parameters of Coal
Waldemar Sobierajski, Marek Kryca, Artur Kozłowski
EMAG Institute of Innovative Technologies, Katowice, Poland
{Waldemar.Sobierajski,Marek.Kryca,Artur.Kozlowski}@emag.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

94.
Anode current control in the microwave heating equipment
Marek Kuna-Broniowski, Piotr Makarski,
University of Life Sciences, Department of Technology Fundamentals, Lublin, Poland
{marek.kunabroniowski@gmail.com}
Referat w wersji anglojęzycznej