Oczekiwana objętość referatu 6-10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów.

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science.

Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Prosimy o napisanie referatów:

– w języku angielskim (preferowany) zgodnie z instrukcją dla autorów zamieszczoną na stronie https://www.springer.com/series/11156,

– w języku polskim zgodnie z instrukcją dla autorów zamieszczoną na stronie www.par.pl.

Prosimy o nadsyłanie referatów w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EasyChair.

Przy zgłoszeniu wymagane są dwa pliki: PDF oraz plik źródłowy (.doc, .docx, .tex, .zip – w przypadku wielu źródeł .tex), przy czym PDF powinien być wygenerowany na podstawie pliku źródłowego.

Przyjęcie referatu (zakwalifikowanie do wygłoszenia i publikacji) nastąpi na podstawie recenzji.