Dla uczestników Konferencji Automation 2021 przewidziano dwie dodatkowe możliwości zgłoszenia artykułu do wysokopunktowanych czasopism naukowych:

Automation in Construction (Wydawnictwo Elsevier, 140 pkt. wg aktualnej listy czasopism punktowanych, https://www.journals.elsevier.com/automation-in-construction )

Autorzy prezentujący referaty na specjalnej sesji Automation in Construction mają możliwość zgłoszenia propozycji artykułu do czasopisma Automation in Construction. W takiej sytuacji, referaty zgłoszone do czasopisma nie będą publikowane w materiałach Konferencji Automation 2021.

Materials (Wydawnictwo MDPI, 140 pkt. wg aktualnej listy czasopism punktowanych, https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/functional_smart_materials)

Zainteresowani Autorzy mogą zgłosić artykuł do czasopisma Materials do numeru pt. „Functional and Smart Materials for Industry, Robotics and Sensor technologies”. Dla Autorów prezentujących referaty na Konferencji Automation 2021 przewidziano specjalne zniżki w opłacie za publikację open-access (APC).

Ważna informacja dla Autorów

Organizatorzy Konferencji nie gwarantują przyjęcia artykułu do druku w czasopismach, pozostawiając tą decyzję wyłącznie recenzentom i redaktorom czasopism.

Typowo proces recenzji w czasopiśmie Automation in Construction trwa około 24 tygodni, natomiast w czasopiśmie Materials od 3 do 8 tygodni.

W przypadku odrzucenia referatu przez czasopismo, może on być opublikowany w materiałach Konferencji Automation 2021 wyłącznie po naniesieniu poprawek i uzyskaniu pozytywnej recenzji od recenzenta konferencyjnego, o ile referat zostanie przekazany organizatorom w nieprzekraczalnym terminie 1 grudnia 2020 wraz z treścią oryginalnej recenzji i treścią decyzji o odrzuceniu.

Z tego względu decyzję o zgłoszeniu referatu do publikacji w czasopismach Automation in Construction oraz Materials pozostawiamy Autorom. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na fakt, że artykuły będące w trakcie recenzji w czasopiśmie nie mogą być równocześnie zgłoszone do druku w materiałach Konferencji Automation 2020.

Sposób postępowania w przypadku zgłaszania referatu do czasopisma

Autorzy zgłaszający referat do któregoś z czasopism proszeni są podczas rejestracji referatu w systemie EasyChair o zaznaczenie tego faktu w sekcji Topics:

  • submitted for publication in Automation in Construction
  • submitted for publication in Materials

Ponadto podczas zgłaszania referatu do czasopisma należy poinformować redakcję czasopisma, że referat został zgłoszony na konferencję Automation.