side-area-logo

Programme

[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”50″]

18-20 marca 2015 roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

3 referaty plenarne i 114 referatów w sześciu sesjach tematycznych. Poniżej: nazwy sesji, tytuły referatów i ich streszczenia

[ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”50″]

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

SESJA I – AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, MONITOROWANIE

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej