';

Szanowni Autorzy informujemy, że termin nadsyłania referatów został wydłużony
do 28 października 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej

automation 2019

Automatyzacja — Nowości i Perspektywy

 

27 – 29 marca 2019, Warszawa, Polska

ORGANIZATOR I MIEJSCE KONFERENCJI

piap-bialy

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

Ze względu na odbywające się w tym samym czasie w Warszawie XXV Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® 2019, spodziewamy się obecności na konferencji osób zainteresowanych komercjalizacją rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Automatyka       •       Robotyka       •        Pomiary

Informacje dla Autorów

Oczekiwana objętość referatu 6–10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów.

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane przez wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science.

Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Zgłoszenie

Wersję elektroniczną referatu prosimy przesłać za pomocą systemu recenzenckiego Easy Chair dla konferencji Automation 2019.

Przesłanie referatu wymaga założenia konta użytkownika w systemie Easy Chair. Jeśli posiadają Państwo już konto w tym systemie, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Po zalogowaniu do systemu Easy Chair za pomocą podanego wyżej hiperłącza, należy kliknąć zakładkę „New Submission” i podać wymagane dane oraz dołączyć pełny tekst artykułu.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji z 1 referatem wynosi 1200 zł i za każdy następny referat dodatkowo 500 zł. Koszt udziału dla studentów studiów I i II stopnia oraz Studiów Doktoranckich wynosi 600 zł.

Opłatę prosimy przesłać na konto:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Al. Jerozolimskie 202,02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres banku: 00-854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 17
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138

Tytuł wpłaty:
automation 2019, imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres wpłacającego

Po wpłynięciu opłaty wystawimy fakturę VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP.

Terminarz

ikona-terminarz
do 28 października 2018 r. (termin wydłużony)
do 28 października 2018 r. (termin wydłużony)
rejestracja zgłoszenia w systemie EasyChair oraz przysłanie pełnego tekstu referatu

do 30 listopada 2018 r.
do 30 listopada 2018 r.
powiadomienie o przyjęciu referatu
do 31 stycznia 2019 r.
do 31 stycznia 2019 r.
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów
27 – 29 marca 2019 r.
27 – 29 marca 2019 r.
konferencja automation 2019

Program konferencji

Program konferencji automation 2019 zostanie ogłoszony przed konferencją.

...

Organizator

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Sekretarze:
dr inż. Jadwiga Konopa
mgr inż. Przemysław Dąbek

Redakcja:
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Komitet programowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Historia

Tematyka referatów plenarnych
i wygłoszonych w sesjach tematycznych podczas minionych edycji konferencji AUTOMATION.

Pełne teksty referatów zamieszczone są w materiałach konferencyjnych.
Materiały te dostępne są w bibliotece PIAP – kontakt:
e-mail: ewalczak@piap.pl, tel. (+48) 22 8740 351

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja AUTOMATION

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Kontakt

e-mail: konferencja@piap.pl
dr inż. Jadwiga Konopa, tel. 22 8740 205
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, tel. 22 8740 146
mgr inż. Przemysław Dąbek, tel. 22 8740 456

logo-automotion