';

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XXI Konferencji Naukowo-Technicznej

automation 2017

Automatyzacja — Nowości i Perspektywy

 

15 – 17 marca 2017, Warszawa, Polska

ORGANIZATOR I MIEJSCE KONFERENCJI

piap-bialy

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Pomiary
  • Inteligencja Maszynowa – sesja specjalna Więcej informacji

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

Ze względu na odbywające się w tym samym czasie w Warszawie XXIII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® 2017, spodziewamy się obecności na konferencji osób zainteresowanych komercjalizacją rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

Informacje dla Autorów

Uwaga! Wersja elektroniczna materiałów konferencyjnych dostępna TUTAJ.

Oczekiwana objętość referatu 6–10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów. Koszt udziału w konferencji z 1 referatem wynosi 1000 zł i za każdy następny referat dodatkowo 400 zł.

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science.

Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Zgłoszenie

Wersję elektroniczną referatu prosimy przesłać do 10 października 2016 r. za pomocą systemu recenzenckiego Easy Chair dla konferencji Automation 2017.

Przesłanie referatu wymaga założenia konta użytkownika w systemie Easy Chair. Jeśli posiadają Państwo już konto w tym systemie, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Po zalogowaniu do systemu Easy Chair za pomocą podanego wyżej hiperłącza, należy kliknąć zakładkę „New Submission” i podać wymagane dane oraz dołączyć pełny tekst artykułu.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji wynosi 1000 zł.

Opłatę prosimy przesłać na konto:

Właściciel rachunku: PIAP, Al. Jerozolimskie 202,02-486 Warszawa
Nazwa banku: ALIOR BANK SA
Adres banku: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku: 97 1060 0076 0000 3210 0015 1506
IBAN: PL97 1060 0076 0000 3210 0015 1506

Tytuł wpłaty:
automation 2017, imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres wpłacającego

Po wpłynięciu opłaty wystawimy fakturę VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP.

Terminarz

ikona-terminarz
do 2 listopada 2016
do 2 listopada 2016
rejestracja zgłoszenia w systemie EasyChair oraz przysłanie pełnego tekstu referatu
do 8 grudnia 2016
do 8 grudnia 2016
powiadomienie o przyjęciu referatu
do 31 stycznia 2017
do 31 stycznia 2017
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów
15 – 17 marca 2017
15 – 17 marca 2017
konferencja automation 2017

Program konferencji

Program konferencji automation 2017 do pobrania

Organizator

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Sekretarz:
dr inż. Jadwiga Konopa

Redakcja:
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Komitet programowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Historia

Tematyka referatów plenarnych
i wygłoszonych w sesjach tematycznych podczas minionych edycji konferencji AUTOMATION.

Pełne teksty referatów zamieszczone są w materiałach konferencyjnych wydanych przez PIAP.
Materiały te dostępne są w bibliotece PIAP.

Kontakt:
e-mail: ewalczak@piap.pl, tel. (+48) 22 8740 432

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja AUTOMATION

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Kontakt

e-mail: konferencja@piap.pl
tel. 22 8740 205, 22 8740 146

logo-automotion