';

Szanowni Autorzy informujemy, że termin nadsyłania referatów został wydłużony do 13 listopada 2017 r. (jest to termin ostateczny)

Serdecznie zapraszamy do udziału
w XXII Konferencji Naukowo-Technicznej

automation 2018

Automatyzacja — Nowości i Perspektywy

 

21 – 23 marca 2018, Warszawa, Polska

ORGANIZATOR I MIEJSCE KONFERENCJI

piap-bialy

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Warszawa, Al. Jerozolimskie 202

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

 

PATRONAT NAUKOWO-TECHNICZNY

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Pomiary

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i układów pomiarowych.

Oczekujemy szczególnie prezentacji prac, których rezultaty zostały wprowadzone lub są bliskie wprowadzenia do praktyki gospodarczej.

Ze względu na odbywające się w tym samym czasie w Warszawie XXIV Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® 2018, spodziewamy się obecności na konferencji osób zainteresowanych komercjalizacją rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych.

Informacje dla Autorów

Oczekiwana objętość referatu 6–10 stron formatu zgodnego z instrukcją dla autorów. Koszt udziału w konferencji z 1 referatem wynosi 1000 zł i za każdy następny referat dodatkowo 400 zł.

Językiem konferencji jest język angielski i język polski.

Pełne teksty przyjętych referatów, napisanych w języku angielskim, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej „Advances in Intelligent Systems and Computing” (AISC), indeksowanej w Web of Science.

Pełne teksty przyjętych referatów napisanych w języku polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Pomiary Automatyka Robotyka” (PAR).

Zgłoszenie

Wersję elektroniczną referatu prosimy przesłać za pomocą systemu recenzenckiego Easy Chair dla konferencji Automation 2018.

Przesłanie referatu wymaga założenia konta użytkownika w systemie Easy Chair. Jeśli posiadają Państwo już konto w tym systemie, ponowna rejestracja nie jest konieczna.

Po zalogowaniu do systemu Easy Chair za pomocą podanego wyżej hiperłącza, należy kliknąć zakładkę „New Submission” i podać wymagane dane oraz dołączyć pełny tekst artykułu.

Opłaty

Koszt udziału w konferencji wynosi 1000 zł.

Koszt udziału dla studentów studiów I i II stopnia oraz Studiów Doktoranckich wynosi 500 zł.

Opłatę prosimy przesłać na konto:

Właściciel rachunku: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Al. Jerozolimskie 202,02-486 Warszawa
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Adres banku: 50-950 Wrocław, ul. Rynek 9/11
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138

Tytuł wpłaty:
automation 2018, imię i nazwisko, nazwa instytucji i adres wpłacającego

Po wpłynięciu opłaty wystawimy fakturę VAT.
Prosimy o podanie numeru NIP.

Terminarz

ikona-terminarz
do 13 listopada 2017 (termin ostateczny)
do 13 listopada 2017 (termin ostateczny)
rejestracja zgłoszenia w systemie EasyChair oraz przysłanie pełnego tekstu referatu
do 8 grudnia 2017
do 8 grudnia 2017
powiadomienie o przyjęciu referatu
do 31 stycznia 2018
do 31 stycznia 2018
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto organizatorów
21 – 23 marca 2018
21 – 23 marca 2018
konferencja automation 2018

Program konferencji

Program konferencji automation 2018 zostanie ogłoszony przed konferencją.

Organizator

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
prof. dr inż. Stanisław Kaczanowski

Sekretarz:
dr inż. Jadwiga Konopa

Redakcja:
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Komitet programowy

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Historia

Tematyka referatów plenarnych
i wygłoszonych w sesjach tematycznych podczas minionych edycji konferencji AUTOMATION.

Pełne teksty referatów zamieszczone są w materiałach konferencyjnych wydanych przez PIAP.
Materiały te dostępne są w bibliotece PIAP.

Kontakt:
e-mail: ewalczak@piap.pl, tel. (+48) 22 8740 432

Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja AUTOMATION

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Kontakt

e-mail: konferencja@piap.pl
tel. 22 8740 205, 22 8740 146

logo-automotion